Demir - Mangan - Arsenik Filtre

Görünüm:

OTOMATİK DEMİR, MANGAN FİLTRE SİSTEMLERİ

Demir ve mangan sularda çözünmüş halde bulunur. Demir ve mangan mineralleri, sularda sarımsı bir bulanıklığa ve su ile çalışan makinelerinizin ya da tesisatınızın zarar görmesine neden olur. Bu minerallerin, belirli değerlerin üzerine çıkması durumunda ve özel proseslerde, su ile çalışan makinelerin, tesisatın vb. sistemlerin zarar görmemesi için sulardan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu durum özellikle tekstil, deri, gıda, kâğıt ve plastik endüstrisinde istenmeyen sonuçlara sebep olur.

Demir, Mangan Filtre Sistemlerinde kullanılan mineraller sayesinde suyumuzun içinde fazlaca bulunan demir ve mangan değerlerini oksidasyon / filtrasyon metotları ile belli bir seviyeye indirgeyen ve içme suyu standartlarına ulaştıran sistemlerdir. Demir ve mangan giderimi için kullanılan mineraller ile 5 ppm’e kadar demir, 2 ppm’e kadar mangan giderimi sağlanmaktadır. Bu özel mineraller için herhangi bir ekstra malzemeye ihtiyaç olmamaktadır. Demir, Mangan Filtre Sistemleri organik atıkları ve hidrojen sülfit, metan ve serbest karbon dioksitleri de suda uzaklaştıran sistemlerdir.

Demir, Mangan Filtre Sistemlerinin dizaynı; ham su kapasitesi, filtrasyon hızı, demir ve mangan minerallerinin suda bulunma miktarına göre değişmektedir.

OTOMATİK ARSENİK SİSTEMLERİ


Arsenik, metal ile ametal arasında bir özelliğe sahip doğada en çok bulunan elementlerden biridir. Arsenik elementi, toksit özelliği bulundurduğu gibi kanser neden olma kapasitesine sahip bir maddedir.
Suda en çok bulunan inorganik arsenik türleri arsenit ve arsenattır. Arseniğin türünü ve sudaki dağılımını suyun pH’ı, redoks potansiyeli ve sülfür, demir ve kalsiyum gibi kompleks iyonların varlığı belirler.

Arsenik dünyada birçok bölgede doğal olarak oluşabilen, erozyonla yeraltı su kaynaklarını kirleten veya sabun, boya, ilaç, metal vb. endüstriyel ürünlerin üretimi esnasında ortaya arsenik kirliliği çıkmıştır. Arsenik kirliliği nedeniyle çok sayıda kişi arsenik zehirlenmesi riski ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle arsenik değerlerini Dünya Sağlık Örgütü’nün izin verdiği önceki değer olan 50µg/L’den, 10µg/L’nin altına düşürmede üretimini yaptığımız Arsenik Filtre Sistemleri çözümleri kullanmakta ve başarıyla uygulanmaktadır.

Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.
Alışveriş Sepeti 0

Sepette ürün yok.