MBBR Sistemler

Görünüm:

MBBR Sistemleri

MBBR sistemleri, atıksuyunu en uygun şekilde arıtmak amacıyla diğer işlemlerle birlikte farklı kaynaklardan gelen atıksularının (evsel, şarap imalathaneleri, mandıralar vb.) arıtılması için kullanılabilir. BOD (biyokimyasal oksijen ihtiyacı)‘un giderilmesi için anaerobik arıtımdan sonra; yüksek BOD/COD (kimyasal oksijen ihtiyacı) arıtmalar için aktif çamur sistemlerinden önce, mevcut tesislerin (lagünler, oksitleme havuzları ve aktif çamur tesisleri) geliştirilmesi- dönüştürülmesi için ya da azot gideriminde yeni düzenlemelere uygun olması amacıyla mevcut aktif çamur sisteminde ön arıtım işlemi olarak MBBR sistemleri 20 m3/gün ile 10.000 m3/gün arasında çok çeşitli atık su debilerine uygulanabilir. (eslinin sayfasından)

MBBR (hareketli yataklı biyofilm reaktör)sistemi, biyolojik büyüme için çok geniş bir yüzey alanı oluşturmak amacıyla tasarlanmış binlerce özel biyo-kütle taşıyıcının kullanımıyla uygulanır. Yüksek oranda atık su arıtma teknolojisine sahiptir. MBBR sistemi, sermaye, işletme, bakım ve değiştirme maliyetleri göz önüne alındığında güvenilir ve sağlam bir prosestir. MBBR sistemi mevcutta bulunan tesislerde uygulanabilir. Böylece ilave tank gereksinimi olmadan tesis kapasitesinin artırılmasına imkan sağlar.  MBBR sistemi 10.000 ile 150.000 m3/gün arasındaki atık su akışlarına uygulanabilir. Kimyasal oksijen ihtiyacının %90’ı ve biyokimyasal oksijen ihtiyacının %95’inin gideriminde etkili olan sistem aynı zamanda azot ve fosfor giderimini de sağlar. Bu proses, yeni kazalizasyon arıtım çalışmaları ya da yüksek maliyet şartı olmaksızın yüksek arıtma verimi standardına ihtiyaç olan atık su arıtım tesislerinin mevcut güçlendirmeleri için kullanılabilir. MBBR sistemleri evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde uygulanabilir. Esnek yapısı olmasından dolayı yeni kurulacak tesislerde de maliyet avantajı sağlayan bir çözümdür. MBBR sisteminin performansı, reaktör içindeki ortam yüzdesine, biyolojik taşıyıcıların yüzey alanına, çözünmüş oksijen ve organik yüklemeye bağlıdır.

ÖZELLİKLERİ ve AVANTAJLARI

Kendi kendini düzenleyen biyokütleye sahiptir.
Kapasite artışı sağlayan tasarım.
İşletimsel düzenleme gerektirmez, sadece ekipman bakımı gerekli olur.
Yükleme farklılıklarının fazla olması durumunda bile dengeli.
Daha az alan kaplar.
Uygun maliyetli; geleneksel uygulamalara oranla düşük yatırım ve işletme maliyeti sağlar.
Tek geçişli arıtma.
Birçok uygulama alanına sahiptir.
Kompakt ve son derece basit biyolojik bir arıtma sistemidir.
Esnek tasarım; hemen hemen tüm aktif çamur prosesine uygulanabilir.
Kararlı işletme; toksiklenme veya taşkın gibi durumlarda biyofilm tamamen etkilenmez ve sistem daha hızlı toparlanır.
Düşük çamur yaşı ve düşük sıcaklıklarda bile kararlı nitrifikasyon sağlar.

Uygulama Alanları

Atık su arıtma tesisi kapasite artışında uygulanır.
Atık su arıtma tesisi iyileştirme uygulamaları (çıkış suyunda daha yüksek kalite talebi) için kullanılır.
Biyolojik nutrient gideriminde uygulanır.
Endüstriyel atık su arıtımı,
Evsel atık su arıtımı,

Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.
Alışveriş Sepeti 0

Sepette ürün yok.