Daire ve Bina Girişi Su Arıtma

Daire Girişi ve Bina Girişi Su Arıtma Sistemleri 

Kullanım suyu, su dağıtım sisteminden veya artezyen kuyusundan temin edilmektedir. Şehir şebekesinden gelen su, dağıtıma çıkarılmadan önce bekletilmekte ve klorlanmaktadır. Öte yandan şehirlerimizin birçoğunun tesisat alt yapısı eskimiştir, kimi zaman içinden geçen suya salınım yapmaktadır ve sağlığa zararlı metaller ve katkılar da karışmaktadır. Böylece suyun niteliği, ev tesisatımızın ve su ile çalışan cihazlarımızın ömrünü doğrudan etkilemektedir. Bu nedenlerle su arıtma cihazı kullanma ihtiyacı doğmuştur.

Arıtılmış su, içeriğini azami olarak belirleyebildiğimiz sudur. Suyu zararlı birtakım maddelerden arındırabilmemizin yanında, suyun pH derecesini değiştirebiliriz. Bununla birlikte suya çeşitli mineraller katarak damak zevkimize uygun su elde edebiliriz. Arzu edersek vücudumuz için gerekli çeşitli mineraller yönünden zengin hale de getirebiliriz. Bina ve daire girişi su arıtma ile ağır metaller ile temas da azaltılmaktadır. Bu metaller insan sağlığı için son derece zararlıdır.

Bina ve daire girişi su arıtma sistemlerinin montajı benzer şekilde olmaktadır. Montaja başlamadan önce arıtma cihazının monte edileceği boru çapları öğrenilmelidir. Genel olarak daire girişi su arıtma cihazı 3/4 inç’lik su borularına takılmaktadır. Öte yandan bina girişi su arıtma cihazı montajı için binada kullanılan su borusuna ek yapılması gerekebilecektir. Binalarda kullanılan temiz su boruları 3/4 inç ile 2 inç arasında değişebilmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, su basıncı miktarıdır. Eğer yüksek basınçlı bir su mevcut ise arıtma cihazının önüne basınç düşürücü aparat takılması, arıtma cihazının bozulmaması ve ek yerlerinin sızdırmaması için önemlidir. Montaj işlemine başlamadan önce su hattının kapatılması gerekmektedir.

Bina girişi su arıtma cihazı montajı yapılmadan önce şebeke suyunu sağlayan tedarikçiye bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu işlemden sonra sokak ana vanasından su kesilmelidir. İnşaatın yapılış şekline göre, su saatlerinden önce mevcut ise bağlantı somunları sökülür, arıtma cihazı yerleştirilir ve bağlantı tekrar yapılır. Böyle bir durum mevcut değil ise testere ile boru kesilir, arıtma cihazı yerleştirilir ve sonra tekrar boru bağlanır.

Daire girişi su arıtma cihazı montajı daha kolay gerçekleştirilmektedir. Su saatinden sonra iç tesisat başlamadan önce uygun bir yere su arıtma cihazı yerleştirilmelidir. Bunun için bağlantı somunu boru anahtarı ile sökülmeli, arıtma cihazı yerleştirilmeli ve bağlantı tekrar sağlanmalıdır. Bu işlemler yapılır iken tesisatta bir sızıntı olmaması için ek yerlerine keten veya teflon sargı malzemesi sarılması gerektiği unutulmamalıdır.

Su arıtma cihazı filtresi türleri nelerdir? Genelde plastik bir muhafaza içinde bulunan filtreler; blok karbon, sediment malzeme, seramik, kum veya çakıl taşlarından oluşmaktadır. Sediment filtreler mikron ölçüsü ile sınıflandırılmaktadır. Buna göre büyük mikronlu sediment bir filtre, içinden daha büyük partiküller geçirmektedir.

Sağlıklı bir filtre dizilimi için öncelikle seramik, kum veya çakıl taşı barındıran filtre kullanılmalıdır. Bunlardan sonra mikron ölçekli sediment filtreler büyükten küçüğe sıralanarak takılmalıdır. En sona blok karbon filtre takılmalıdır. Karbon filtre, partikül tutmaktan ziyade mikroorganizmalara karşı kullanılmaktadır. Uygun sıralama takip edilmez ise filtrelerin ömrü kısa olmaktadır ve tıkanma sorunu ile karşılaşılmaktadır

DAİRE GİRİŞİ SU ARITMA NEDİR?

Evlerimizde ve işyerlerimizde genel amaçlı kullandığımız su, şebeke suyudur. Her ne kadar şebeke suyu su dağıtım merkezlerinden şebekeye dağıtılırken klorlanarak korunuyor olsa bile, su uzun bir yol kat ettiği için yolculuğu esnasında birçok zararlı etkene maruz kalmaktadır. Söz konusu zararlı etkenler gözle görünür partiküller olabileceği gibi çeşitli ağır metaller hatta mikroorganizmalar olabilmektedir.

Daire girişi su arıtma, dışarıdan gelen suyun dairenin iç tesisatına aktarılmasından önce görev alan, suyu bünyesinde bulundurduğu filtrelerin özellikleri doğrultusunda arıtan sistemler bütünüdür.

Daire girişi su arıtma filtresi, daireye gelen ana su hattına yerleştirilmektedir. Su, arıtmadan geçtikten sonra dairenin iç tesisatına akmaktadır. Bina girişi su arıtma filtresi ise, binaya gelen ortak su borusuna takılmaktadır.

Daire girişi su arıtma sistemleri, şebekeden gelen suyu dairenize girmeden önce kullanım amacına uygun seçilmiş çeşitli filtrelerden geçirerek arıtılmış bir şekilde kullanıma sokmaktadır. Esasen bu filtreleme işlemi fiziksel bir işlemdir, suya herhangi bir kimyasal madde karıştırılmadan arıtma işlemi yapılmaktadır. Arıtma sistemine giren su, ihtiyaca göre seviyelendirilmiş filtrelerden geçerek daireye ulaşabilmektedir. Bu şekilde dairenin içinde kullanılacak su çamur; kireç, böcek, sağlığa zararlı mikroorganizmalar gibi etkenlerden arındırılmış şekilde evin içine aktarılmış olacaktır.

SU ARITMA FİLTRESİ NE İŞE YARAR?

Su arıtma filtresi, yapıldığı malzemenin özelliğine ve tasarlanış amacına uygun olduğu şekilde; içinden geçen sudaki yabancı maddeleri bünyesinde tutmaya yaramaktadır. Bu işlevi yerine getirirken, kendi bünyesinden suya herhangi bir madde katmaması istenmektedir. Öte yandan birtakım filtrelerin görevi, suya çeşitli mineraller katmaktır. Söz konusu filtreler, bir kartuş gibi düşünülebilir. Kullanım ömürlerinin sonuna kadar belirli miktarlarda çözünerek suya klor veya istenen başka mineraller kazandırılabilir. Bu özelliği ile su filtresi kullanılacak suya güzel bir tat da katmaktadır.

Daire girişi su arıtma filtresi tutucu özelliktedir. Arıtılması hedeflenen su doğrudan içme suyu olmadığı, sağlıklı kullanma suyu olduğu için tatlandırma filtreleri, bina girişi su arıtma filtresi ve daire girişi su arıtma filtresinde kullanılmamaktadır.

Modüler Su Deposu

Daha kaliteli ve teknolojik üretimler yapabilmek için Modüler su depoları, insanlığın hizmetindedir. Gelişen teknoloji ile beraber modüler su depoları, kendini…

Karavan Su Deposu

Modüler Su Deposu Günümüzün değişen ihtiyaçlarına karşılık su depoları da bu ihtiyaçları karşılar şekilde değişmiştir. Su ihtiyacının olduğu her alanda…

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Alışveriş Sepeti 0

Sepette ürün yok.